Du skal logge ind for at skrive en note

TOWS-matricen (Threats, Opportunities, Weaknesses, Strengths) udarbejdes for at finde virksomhedens strategiske udviklingsmuligheder. TOWS-matricen er en overbygning på SWOT-modellen, idet TOWS-matricen kombinerer SWOT-modellens faktorer på en ny, fremadrettet måde, således at mulige strategiske tiltag (indsatsområder) identificeres.

Start med at udfylde felterne, der stammer fra SWOT-modellen. Kombiner styrker med muligheder, svagheder med muligheder osv., så der herigennem identificeres en række strategiske muligheder for virksomheden.

Du skal logge ind for at skrive en note
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761623706. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018